Palvelinten hallinta h1

Alkuperäinen päivämäärä: 4.1.2018

H1

Lähteitä & muita linkkejä:

http://terokarvinen.com/2018/aikataulu-–-palvelinten-hallinta-ict4tn022-4-ti-5-ke-5-loppukevat-2018-5p#h1

http://terokarvinen.com/2018/quick-fix-for-useless-salt-warning-add-file_ignore_glob-to-etcsaltmaster

http://terokarvinen.com/2018/run-salt-sls-file-locally-sudo-salt-call-local-state-apply-foo

Jatkokurssilla pyrin pitämään dokumentaatiot yksinkertaisempina.

 

Harjoitus tehtiin Digital Oceanin virtuaalipalvelimella, jossa 64-bittinen Ubuntu 16.04.4. Virtuaalipalvelinta ohjataan PuTTyllä.

 

c) Asennetaan Salt virtuaalipalvelimelle.

Salt asennetaan komennolla

$ sudo apt install salt-master salt-minion 

Komento asentaa masterin sekä minionin.

Tehdään virtuaalipalvelimesta itsensä orja:

$ sudoedit /salt/etc/minion

Minion tiedoston loppuun sijoitetaan masterin ip-osoite sekä orjalle tunnus, id:

master: 10.19.0.5

id: slave

rzsgxc

Tiedoston muokkaamisen jälkeen salt-minion daemon täytyy käynnistää uudestaan;

$ sudo systemctl restart salt-minion.service

Hyväksytään orjan salt-key:

Tarkistetaan ensiksi löytyykö avain:

$ sudo salt-key

kdjybx

Avain löytyy, siispä hyväksytään komennolla:

$ sudo salt-key -A

Testataan hallintaa komennolla:

$ sudo salt ’*’ cmd.run ’hostname -I’

lqomak

Vastauksena saadaan orjatietokoneen ip-osoite, komento ja hallinta siis toimii.

d) Kokeillaan Laineen MySQL tilaa, eli siis tiedostoa mysql.sls.

Tehdään kansio /srv/salt, mihin tiedosto mysql.sls. Tiedoston sisään kopioidaan sisältö sivulta https://github.com/joonaleppalahti/CCM/blob/master/salt/srv/salt/mysql.sls

Kokeillaan tilan syöttämistä paikallisesti komennolla:

$ sudo salt-call –local state.apply mysql

emgdds

Komennon olisi siis pitänyt asentaa mysql, joten kokeillaan komennolla:

$ sudo mysql -u root -p

Ja salasanaksi tilatekstissä näkyvä ’silli’.

cyspdv

MySQL aukeaa, joten asennus on onnistunut, kuten saltin antama viesti kertoi.

e) Tehtävässä e kerätään orjakoneelta tietoja grains-komennolla.

Tietoja voidaan kerätä komennolla:

$ sudo salt ’*’ grains.items

Komento listaa kaikki mahdolliset tiedot, jotain tiettyä voidaan hakea komennolla:

$ sudo salt ’*’ grains.item cpu_model

rumqsa

Mikä palauttaa prosessorin mallin. Haku siis toimii.

f) Seuraavaksi tehdään tila, joka asentaa ohjelman cmatrix.

Tehdään tiedosto /srv/salt/cmatrix.sls.

Sisällöksi seuraava:

install_cmatrix:
  pkg.installed:
    - pkgs:
      - cmatrix

Tehdään tiedosto /srv/salt/top.sls

Sisällöksi seuraava:

base:
  '*':
    - cmatrix

Tila ajetaan komennolla:

$ sudo salt ’*’ state.highstate

qvtmcs

Vastaus kertoo asennuksen onnistuneen, mutta asennusta voi kokeilla komennolla:

$ cmatrix

Ja homma toimii.

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.